Tập yoga và những điều cần khi nhớ

yoga

Yoga có nhiều động tác, bạn không nhất thiết phải “đạt thành tích tập được nhiều động tác” mà hãy đề cao chất lượng cho từng động tác. Bạn nên bắt đầu một cách thật chu đáo từ những động tác nhỏ nhất. Nếu bạn khẳng định bạn là người đủ tiêu chuẩn để thực hành bộ mônyoga thì xin […]

Continue reading »